இரத்தம்


Français sang
Albanais gjak
Allemand Blut
Anglais blood
Arabe دم
Chinois 出血
Espagnol sangre
Grec αίμα
Hébreu דם
Italien sangue
Portugais sangue
Roumain Sângue
Russe кровь
Soninké fare
Turc kan
Ukrainien кровஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு