இருமடங்கு


Français double
Albanais dyfishtë
Allemand Doppelte
Anglais double
Arabe ضعف
Chinois 两倍
Espagnol doble
Grec διπλή
Hébreu כפל
Italien doppio
Portugais dobro
Roumain dublul
Russe двойной
Soninké dunfillo
Turc iki kati
Ukrainien подвоєнняஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு