இறந்தகால வடிவம்


Français passé composé
Albanais koha e shkuar
Allemand Perfekt
Anglais past perfect
Arabe الماضي المركب
Chinois 复合过去时
Espagnol pasado compuesto
Grec υπερσυντέλικος
Hébreu עבר מורכב
Italien passato prossimo
Portugais pretério perfeito
Roumain perfectul compus
Russe прошедшее время
Soninké fo danginte tinte
Turc geçmiş zaman
Ukrainien минулий завершений часஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு