இலக்கமிட


Français numéroter
Albanais me numru
Allemand nummerieren
Anglais to number
Arabe عدد
Chinois 编号
Espagnol numerar
Grec μετράω
Hébreu למספר
Italien numerare
Portugais numerar
Roumain a numerota
Russe нумеровать
Soninké (na a) tafundi
Turc numaralamak
Ukrainien нумерувати
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி