இலக்கியப் பாடம்


Français littérature
Albanais letërsi
Allemand Literatur
Anglais literature
Arabe الأداب
Chinois 文学
Espagnol literatura
Grec λογοτεχνία
Hébreu ספרות
Italien letteratura
Portugais literatura
Roumain literatură
Russe литература
Soninké adabu
Turc edebiyat
Ukrainien література
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு