உங்கள் பிள்ளை பதிவு செய்யப்படவில்லை


Français Votre enfant n'est pas inscrit.
Albanais fëmija juaj nuk është i regjistrum
Allemand Ihr Kind ist nicht eingeschrieben.
Anglais Your child is not registered
Arabe طفلكم غيرمسجّل
Chinois 您的孩子未注册
Espagnol Su niño no está inscrito
Grec Το παιδί σας δεν είναι γραμμέ
Hébreu הילד שלך לא רשום
Italien Suo figlio non è iscritto
Portugais o seu filho não está inscrito
Roumain Copilul dumneavoastră nu este înscris
Russe ваш ребёнок не записан
Soninké xa renme toxo ma safe
Turc Çocuğunuz kayıtlı değil.
Ukrainien Ваша дитина не записана.
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி சேர்க்கைகள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு