உச்சரிக்க​


Français prononcer
Albanais me shqiptu
Allemand aussprechen
Anglais pronounce
Arabe النطق
Chinois 发音
Espagnol pronunciar
Grec προφέρω
Hébreu להגות
Italien pronunciare
Portugais pronunciar
Roumain a pronunța
Russe произносить
Soninké (na a) ko
Turc telaffuz etmek
Ukrainien вимовлятиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு