உச்சரிப்பு


Français prononciation
Albanais shqiptimi
Allemand Aussprache
Anglais pronounciation
Arabe لفظ
Chinois 发音
Espagnol pronunciación
Grec προφορά
Hébreu הגייה
Italien pronuncia
Portugais pronúncia
Roumain pronunția
Russe произношение
Soninké konŋe
Turc telaffuz
Ukrainien вимоваஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு