உடல்நலம்


Français santé
Albanais shëndet
Allemand Gesundheit
Anglais health
Arabe صحة
Chinois 健康
Espagnol salud
Grec υγεία
Hébreu בריאות
Italien salute
Portugais saúde
Roumain sănătate
Russe здоровье
Soninké Saha
Turc sağlık
Ukrainien здоров'яஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு