வருத்தம்


Français malade
Albanais i semurë
Allemand krank
Anglais sick
Arabe مريض
Chinois 生病
Espagnol enfermo
Grec άρρωστος
Hébreu חולה
Italien malato
Portugais doente
Roumain bolnav
Russe больной
Soninké watunte
Turc hasta
Ukrainien хворий / хвораஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு