உணர்ச்சிகள்


Français émotions
Albanais ndjenjat
Allemand Gefühle
Anglais emotions
Arabe عواطف
Chinois 情感
Espagnol emociones
Grec συναισθήματα
Hébreu רגשות
Italien emozioni
Portugais emoção
Roumain emoţii
Russe эмоции
Soninké butte
Turc duygular
Ukrainien емоціїஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு