உணவகம் இல்லை


Français pas de cantine
Allemand keine Kantine
Anglais no canteen
Arabe لا مطعم
Chinois 食堂不开
Espagnol No hay comedor
Grec Κλειστή καντίνα
Hébreu לא אוכל בבית ספר
Italien niente mensa
Portugais sem cantina
Roumain nu este cantina
Russe столовая закрыта
Soninké yigera nta
Turc Kantin kapali
Ukrainien їдальня зачиненаஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு