உலகப்படம்


Français planisphère
Albanais planisfera
Allemand Weltkarte
Anglais planisphere
Arabe خارطة الكرة الأرضية
Chinois 地球平面球形图
Espagnol planisferio
Grec πλανήσφαιρο
Italien pianisfero
Portugais planisfério
Roumain o planisferă
Russe карта мира
Soninké ɲiiɲanxollinyaaxe
Turc düzlemküre
Ukrainien карта світуஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்