எண்ணுதல்


Français numération
Albanais numërimi
Allemand Zahlensystem
Anglais numbering
Arabe الترقيم
Chinois 记数法
Espagnol numeración
Grec αρίθμηση
Hébreu מספור
Italien numerazione
Portugais numeração
Roumain aritmetică
Russe счёт
Soninké jattirenxaranŋe
Turc Numaralandirma
Ukrainien нумераціяஆரம்ப பள்ளி கணக்கு மழலையர் வகுப்பு