எண்ண


Français compter
Albanais numuro
Allemand zählen
Anglais count
Arabe يحسب
Chinois 算数
Espagnol contar
Grec υπολογίζω
Hébreu לספור
Italien contare
Portugais contar
Roumain a număra
Russe считать
Soninké yirigande
Turc saymak
Ukrainien рахуватиஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு