எழுத்துக்கள்


Français alphabet
Albanais alfabeti
Allemand Alphabet
Anglais alphabet
Arabe احرف
Chinois 字母
Espagnol alfabeto
Grec αλφάβητος
Hébreu אלף-בית
Italien alfabeto
Portugais alfabeto
Roumain alfabet
Russe Алфавит
Soninké sigiru
Turc alfabe
Ukrainien алфавітஆரம்ப பள்ளி கற்றல் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு