எழுத்துக்கூட்டுதல்


Français épeler
Albanais mot inexistant
Allemand buchstabieren
Anglais to spell
Arabe تهجئة
Chinois 拼读
Espagnol deletrear
Grec συλλαβίζω
Hébreu לאיית
Italien scandire
Portugais soletrar
Roumain a pronunţa pe litere
Russe Называть по буквам
Soninké Na a sigirinko
Turc hecelemek
Ukrainien вимовити слово по буквах
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு