எழுத


Français écrire
Albanais shkruaj
Allemand schreiben
Anglais write
Arabe يكتب
Chinois
Espagnol escribir
Grec γράφω
Hébreu לכתוב
Italien scrivere
Portugais escrever
Roumain a scrie
Russe писать
Soninké nan safandi
Turc yazmak
Ukrainien писатиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு