ஒப்பிட்டுப் பார்க்க​


Français comparer

Notice: Undefined index: sq in /home/lexilalahk/www/v2/wp-content/themes/lexilala/template-parts/content-terme.php on line 82
me krahasu
Allemand vergleichen
Anglais compare
Arabe المقارنة
Chinois 比较
Espagnol comparar
Grec συγκρίνω
Hébreu להשוות
Italien confrontare
Portugais comparar
Roumain a compara
Russe сравнивать
Soninké na i katu me yi
Turc karsilastirmak
Ukrainien порівнюватиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு