ஒப்பிட்டுப் பார்க்க​


Français comparer
Albanais me krahasu
Allemand vergleichen
Anglais compare
Arabe المقارنة
Chinois 比较
Espagnol comparar
Grec συγκρίνω
Hébreu להשוות
Italien confrontare
Portugais comparar
Roumain a compara
Russe сравнивать
Soninké na i katu me yi
Turc karşılaştırmak
Ukrainien порівнюватиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு