ஒழுங்கு செய்ய​


Français trier
Albanais me rendit
Allemand sortieren / ordnen / trennen
Anglais select
Arabe الفرز
Chinois 分拣
Espagnol seleccionar
Grec επιλέγω
Hébreu למיין
Italien scegliere
Portugais separar
Roumain a tria
Russe выбирать
Soninké (na a) terebande
Turc ayırmak
Ukrainien сортуватиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு