ஒழுங்கு படுத்த​​


Français classer

Notice: Undefined index: sq in /home/lexilalahk/www/v2/wp-content/themes/lexilala/template-parts/content-terme.php on line 82
me klasifiku
Allemand zuordnen
Anglais classify
Arabe التصنيف
Chinois 分类
Espagnol clasificar
Grec ταξινομώ
Hébreu למיין
Italien classificare
Portugais organizar
Roumain a clasa
Russe классифициоровать
Soninké (na a) terebande
Turc siniflandirmak
Ukrainien класифікуватиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு