ஒழுங்கு படுத்த​​


Français classer
Albanais me klasifiku
Allemand zuordnen
Anglais classify
Arabe التصنيف
Chinois 分类
Espagnol clasificar
Grec ταξινομώ
Hébreu למיין
Italien classificare
Portugais organizar
Roumain a clasa
Russe классифициоровать
Soninké (na a) terebande
Turc sınıflandırmak
Ukrainien класифікуватиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு