சகோதரி


Français soeur
Allemand Schwester
Anglais sister
Arabe أخت
Chinois 姐妹
Espagnol hermana
Grec αδερφή
Hébreu אחות
Italien sorella
Portugais irmã
Roumain soră
Russe сестра
Soninké xoxonayaxare - gidayaxare

Turc kiz kardes
Ukrainien сестраஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி குடும்பம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு