கடல்


Français mer
Albanais deti
Allemand Meer
Anglais sea
Arabe بحر
Chinois
Espagnol mar
Grec θάλασσα
Hébreu ים
Italien mare
Portugais mar
Roumain mare
Russe море
Soninké geeji
Turc deniz
Ukrainien мореஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்