கணினி


Français ordinateur
Albanais kompjuter
Allemand Computer
Anglais computer
Arabe كمبيوتر
Chinois 电脑
Espagnol ordenador
Grec υπολογιστής
Hébreu מחשב
Italien computer
Portugais computador
Roumain calculator
Russe компьютер
Soninké subahaananmasi
Turc bilgisayar
Ukrainien комп'ютерஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள்