கண்கள்


Français yeux
Albanais sytë
Allemand Augen
Anglais eyes
Arabe عيون
Chinois 眼睛
Espagnol ojos
Grec μάτια
Hébreu עיניים
Italien occhi
Portugais olhos
Roumain ochi
Russe глаза
Soninké yaaxo
Turc gözler
Ukrainien очіஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு