கண்டுபிடிக்க


Français deviner
Albanais me paramendu/ me imagjinu
Allemand erraten
Anglais to guess
Arabe خمن
Chinois
Espagnol adivinar
Grec μαντεύω
Hébreu לנחש
Italien indovinare
Portugais adivinhar
Roumain a ghici
Russe угадать
Soninké (na a) sinma
Turc tahmin etmek
Ukrainien вгадувати
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு