கற்பனை செய்ய​


Français imaginer

Notice: Undefined index: sq in /home/lexilalahk/www/v2/wp-content/themes/lexilala/template-parts/content-terme.php on line 82
me imagjinu
Allemand vorstellen / sich ausdenken
Anglais imagine
Arabe التصور
Chinois 想象
Espagnol imaginar
Grec φαντάζομαι
Hébreu לדמיין
Italien immaginare
Portugais imaginar
Roumain a imagina
Russe представлять
Soninké (na a) sinma
Turc hayal etmek
Ukrainien уявлятиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு