கவனம் செலுத்துவது


Français se concentrer
Albanais mu koncentru
Allemand sich konzentrieren
Anglais to focus
Arabe تركيز
Chinois 专心
Espagnol Concentrarse
Grec συγκεντρώνομαι
Hébreu להתרכז
Italien concentrarsi
Portugais concentrar-se
Roumain a se concentra
Russe Сконцентрироватвся
Soninké Nan banbe
Turc odaklanmak
Ukrainien зосереджуватисяஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி