காகிதம்


Français papier
Albanais letër
Allemand Papier
Anglais paper
Arabe ورق
Chinois
Espagnol papel
Grec χαρτί
Hébreu נייר
Italien carta
Portugais papel
Roumain hârtie
Russe бумага
Soninké kaayiti
Turc kağıt
Ukrainien папірஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள் மழலையர் வகுப்பு