காதுகள்


Français oreilles
Albanais veshët
Allemand Ohren
Anglais ears
Arabe الأذنين
Chinois 耳朵
Espagnol orejas
Grec αυτιά
Hébreu אוזניים
Italien orecchie
Portugais orelhas
Roumain urechi
Russe уши
Soninké toru
Turc kulaklar
Ukrainien вухаஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு