காயங்கள்


Français blessure
Albanais plagë
Allemand Verletzung
Anglais injury
Arabe جرح
Chinois 受伤
Espagnol herida
Grec πληγή
Hébreu פצע
Italien ferita
Portugais ferida
Roumain rană
Russe рана
Soninké jogiye
Turc yara
Ukrainien ранаஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு