காய்ச்சல்


Français fièvre
Albanais ethe
Allemand Fieber
Anglais fever
Arabe حمى
Chinois 发烧
Espagnol fiebre
Grec Πυρετός
Hébreu חום
Italien febbre
Portugais febre
Roumain febră
Russe высокая температура
Soninké fatankumu
Turc Ates
Ukrainien гарячка/висока температураஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு