குடியிருப்பவர்கள்


Français habitants
Allemand Bewohner
Anglais residents
Arabe سكان
Chinois 居民
Espagnol habitantes
Grec κάτοικοι
Hébreu תושבים
Italien abitanti
Portugais habitantes
Roumain locuitori
Russe жители
Soninké taaxaano
Turc ahali
Ukrainien жителіஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்