குறிப்பேடு


Français cahier
Albanais fletore
Allemand Heft
Anglais notebook
Arabe دفتر
Chinois 本子
Espagnol cuaderno
Grec τετράδιο
Hébreu מחברת
Italien quaderno
Portugais caderno
Roumain caiet
Russe тетрадь
Soninké Safandikitaabe
Turc defter
Ukrainien зошитஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள் மழலையர் வகுப்பு