குழந்தைகள் காப்பகத்தில் பதிவு செய்தல்


Français inscriptions à la crèche
Albanais regjistrimi ne çerdhje
Allemand Anmeldung / Einschreibung in der Kinderkrippe
Anglais crèche registration
Arabe التسجيل في الحضانة
Chinois 托儿所报名
Espagnol inscripción a la guardería
Grec εγγραφές στον βρεφονηπιακό σταθμό
Hébreu רישום במעון
Italien iscrizioni all'asilo nido
Portugais inscrições para o pré-escolar
Roumain înscrieri la creșă
Russe запись в ясли
Soninké toxosafande leminankoroosikan ŋa
Turc kreş kaydı
Ukrainien запис до яселசேர்க்கைகள் மழலைக்கல்வி