குழந்தை பாதுகாவளர்


Français baby-sitter
Albanais kujdestar i fëmijëve
Allemand Babysitter
Anglais baby sitter
Arabe حاضنة أطفال
Chinois 临时保姆
Espagnol niñera
Grec baby sitter
Hébreu שמרטף
Italien baby sitter
Portugais baby-sitter
Roumain dădacă
Russe няня
Soninké rentigintindaana
Turc çocuk bakıcısı
Ukrainien няня
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு யார்