கூட்ட


Français ajouter
Albanais me shtuar
Allemand hinzufügen / dazurechnen
Anglais sum
Arabe إضافة
Chinois
Espagnol añadir
Grec προσθέτω
Hébreu להוסיף
Italien sommare
Portugais adicionar
Roumain a adăuga
Russe добавлять
Soninké (na a) kafu a yi
Turc eklemek
Ukrainien додаватиஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு