கையெழுத்து


Français signature
Albanais nënshkrimi
Allemand Unterschrift
Anglais signature
Arabe إمضاء
Chinois 签字
Espagnol firma
Grec υπογραφή
Hébreu חתימה
Italien firma
Portugais assinatura
Roumain semnatură
Russe подпись
Soninké sinyatiri
Turc imza
Ukrainien підписஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி சேர்க்கைகள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு