கோபம்


Français fâché
Albanais i inatosur/ i nervozur
Allemand verärgert
Anglais angry
Arabe غاضب
Chinois 生气
Espagnol enojado
Grec θυμωμένος
Hébreu כועס
Italien arrabbiato
Portugais chateado
Roumain supărat
Russe сердитый
Soninké butunte
Turc kızgın
Ukrainien сердитий
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு