சந்தோஷம்


Français content
Albanais i lumtur
Allemand zufrieden
Anglais glad
Arabe سعيد
Chinois 高兴
Espagnol contento
Grec χαρούμενος
Italien contento
Portugais contente
Roumain mulțumit
Russe довольный
Soninké ñaxalinte
Turc mutlu
Ukrainien задоволенийஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு