சாயங்காலம்


Français soir
Albanais mbrëmje
Allemand Abend / abends
Anglais evening
Arabe مساءا
Chinois 晚上
Espagnol noche
Grec βράδυ
Hébreu ערב
Italien sera
Portugais noite
Roumain seară
Russe вечер
Soninké nelle / lelle
Turc akşam
Ukrainien вечір
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நேரங்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு