சாலையை கடப்பது


Français traverser la route
Albanais me kalu rrugën
Allemand Die Strasse überqueren
Anglais cross the road
Arabe إجتياز الطريق
Chinois 过马路
Espagnol cruzar la calle
Grec διασχίζω τον δρόμο
Hébreu לעבור את הכביש
Italien attraversare la strada
Portugais atravessar a rua
Roumain a traversa strada
Russe перейти дорошу
Soninké Killikutiye
Turc karşıdan karşıya geçmek
Ukrainien перейти дорогуஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி கல்வி சுற்றுலாக்கள் மழலையர் வகுப்பு