சிறிய கரும்பலகை


Français ardoise
Albanais mot inexistant
Allemand Tafel
Anglais slate
Arabe سبورة
Chinois 石板
Espagnol pizarra
Grec μαυροπίνακας
Hébreu צפחה
Italien lavagna
Portugais ardósia
Roumain tablă
Russe доска
Soninké wallaha
Turc arduvaz
Ukrainien дошка-планшет для письмаஆரம்ப பள்ளி பொருட்கள்