சுகவீனம்


Français être malade
Allemand krank sein
Anglais to be sick
Arabe مريض
Chinois 生病
Espagnol Estar enfermo
Grec είμαι άρρωστος
Hébreu להיות חולה
Italien essere malato
Portugais estar doente
Roumain a fi bolnav
Russe Быть больным
Soninké Nan wati
Turc hasta olmak
Ukrainien бути хворимஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு