சுற்றுலா


Français pique-nique
Albanais piknik
Allemand Picknick
Anglais picnic
Arabe نزهة
Chinois 野餐
Espagnol picnic
Grec πικ-νικ
Hébreu פיקניק
Italien pic-nic
Portugais piquenique
Roumain picnic
Russe пикник
Soninké selladunyigeye
Turc piknik
Ukrainien пікнікஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு