சொல்வதெலுதல்


Français dictée
Albanais diktim
Allemand Diktat
Anglais dictation
Arabe إملاء
Chinois 听写
Espagnol dictado
Grec απαγορεύω
Hébreu הכתבה
Italien dettato
Portugais ditado
Roumain dictare
Russe Диктант
Soninké yindunsafande
Turc imla
Ukrainien диктантஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு