சொல்


Français mot
Albanais fjalë
Allemand Wort
Anglais word
Arabe كلمة
Chinois
Espagnol palabra
Grec λέξη
Hébreu מילה
Italien parola
Portugais palavra
Roumain cuvântul
Russe слово
Soninké xotte
Turc sözcük
Ukrainien словоஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு