சோகம்


Français tristesse
Albanais trishtim
Allemand Traurigkeit
Anglais sadness
Arabe الحزن
Chinois 悲伤
Espagnol tristeza
Grec λύπη
Hébreu עצבות
Italien tristezza
Portugais tristeza
Roumain tristeţe
Russe грусть
Soninké sunoye/sunaye
Turc keder
Ukrainien сумஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு