தந்தை


Français père
Allemand Vater
Anglais father
Arabe أب
Chinois 父亲
Espagnol padre
Grec πατέρας
Hébreu אב
Italien padre
Portugais pai
Roumain tată
Russe отец
Soninké faaba
Turc baba
Ukrainien батькоஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி குடும்பம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு