தனிப்பட்ட உதவி ஆதரவு


Français accompagnement individualisé
Albanais shoqërim, mbështetje/ ndihmë e individualizuar
Allemand individuelle Begleitung / Hilfe
Anglais individual support
Arabe مرافقة، مساعدة خصوصية
Chinois 个性化帮助/援助
Espagnol apoyo escolar individualizado
Grec εξατομικευμένη υποστήριξη/βοήθεια
Hébreu ליווי/ סיוע אישי
Italien accompagnamento personalizzato
Portugais acompanhamento individual
Roumain ajutor individualizat
Russe индивидуальное сопровождение
Soninké Durandeemande
Turc bireysel destek / yardım
Ukrainien індивідуальна допомога
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பள்ளிப்பருவம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு